Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Eiropas Komisijas nespēja informēt sūdzības iesniedzēju par viņa sūdzības par pārkāpumu, kas iesniegta pret Luksemburgu, apstrādi — CHAP(2014)03882 un EU Pilot 7478/15/EMPL

Kaebuse esitajale tema rikkumiskaebuse Luxembourg - CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL menetlemise olekust teatamata jätmine Euroopa Komisjoni poolt.