Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Pētniecības izpildaģentūras (REA) lēmums uzskatīt par neattiecināmām noteiktas izmaksas, kas saistītas ar iekšējiem konsultantiem saistībā ar dotāciju nolīgumu DARIUS projekta finansēšanai saskaņā ar Septīto pētniecības pamatprogrammu (FP7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.