Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Veids kādā Pētniecības izpildaģentūra nodarbojās ar pārkāpumiem Ļubļanas Universitātes (Slovēnijā) darbā pieņemšanas procedūrā saistībā ar ES projektu, kas finansēts no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”

Umgang der Exekutivagentur für die Forschung mit Unregelmäßigkeiten bei einem Einstellungsverfahren der Universität Ljubljana, Slowenien, für ein im Rahmen von Horizont 2020 finanziertes EU-Projekt.