Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Eiropas Banku iestādes (EBI) nespēja mazināt interešu konfliktu risku, kad tā ar ierobežojumiem apstiprināja tās izpilddirektora lūgumu mainīt darbavietu no valsts uz privāto sektoru, lai kļūtu par Eiropas Finanšu tirgu asociācijas (AFME) – finanšu nozares lobiju organizācijas – izpilddirektoru

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.