Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Eiropas Ārējās darbības dienesta nespēja atbildēt uz prasību atlīdzināt komandējuma izdevumus, kas kļūdaini samaksāti citai personai ar tādu pašu vārdu