Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Eiropas Parlamenta nespēja atbildēt uz pieprasījumu pārskatīt tā lēmumu nepielaist kandidātu nākamajam divu atlases procedūru posmam vadītāja pieredzes trūkuma dēļ