Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) sprendimas tam tikras vidaus konsultantų išlaidas laikyti netinkamomis finansuoti pagal dotacijos susitarimą dėl DARIUS projekto finansavimo pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.