Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Odluka Izvršne agencije za istraživanje (REA) da razmotri određene neprihvatljive troškove povezane s internim savjetnicima u kontekstu sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta DARIUS u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje (FP7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.