Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Cinneadh na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Taighde (REA) a mheas go raibh chostais ar leith neamh-incháilithe a bhaineann le sainchomhairleoirí inmheánacha sa chomhthéacs de comhaontú deontais chun an tionscadal DARIUS a mhaoiniú faoin Seachtú Creatchlár le haghaidh Taighde (FP7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.