Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

An chaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde le neamhrialtachtaí i nós imeachta earcaíochta a rinne Ollscoil Liúibleána, an tSlóivéin, le haghaidh tionscadal AE arna mhaoiniú faoi Fís 2020

Umgang der Exekutivagentur für die Forschung mit Unregelmäßigkeiten bei einem Einstellungsverfahren der Universität Ljubljana, Slowenien, für ein im Rahmen von Horizont 2020 finanziertes EU-Projekt.