Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Mainneachtain an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh (EBA) na rioscaí a bhaineann le coinbhleachtaí leasa a mhaolú nuair a d’fhormheas sé, le srianta, an t-iarratas óna Stiúrthóir Feidhmiúcháin ‘dul tríd an doras imrothlach’ chun bheith ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (CEO) de chuid an Chomhlachais um Margaí Airgeadais san Eoraip (AFME), ar eagraíocht bhrústocaireachta í don tionscal airgeadais

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.