Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopan komission laiminlyönti, joka koskee kantelijalle tiedottamatta jättämistä tämän Luxemburgia koskevan rikkomuskantelun CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL käsittelystä

Euroopan komission laiminlyönti, joka koskee kantelijalle tiedottamatta jättämistä tämän Luxemburgia koskevan rikkomuskantelun CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL käsittelystä.