Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) päätös katsoa tietyt henkilöstöön kuuluviin konsultteihin liittyvät kulut tukeen oikeuttamattomiksi avustussopimuksen yhteydessä, joka koski DARIUS-hankkeen rahoitusta seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman (FP7) puitteissa

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.