Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) päätös katsoa tietyt henkilöstöön kuuluviin konsultteihin liittyvät kulut tukeen oikeuttamattomiksi avustussopimuksen yhteydessä, joka koski DARIUS-hankkeen rahoitusta seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman (FP7) puitteissa

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.