Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) laiminlyönti vähentää eturistiriidan riskiä, kun se hyväksyi rajoitetusti toimitusjohtajansa pyynnön siirtyä ns. pyöröoven kautta rahoitusalan etuja valvovan Euroopan rahoitusmarkkinayhdistyksen (AFME) toimitusjohtajaksi

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.