Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopa Komisjoni suutmatus teha kättesaadavaks masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaldamist käsitleva juhendi itaaliakeelne tõlge

Euroopa Komisjoni suutmatus teha kättesaadavaks masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaldamist käsitleva juhendi itaaliakeelne tõlge.