Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Teadusuuringute Rakendusameti (REA) otsus lugeda teatud ettevõttesiseste konsultantidega seotud kulud rahastamiskõlbmatuks seoses projekti DARIUS rahastamise toetuslepinguga teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.