Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopa Parlamendi suutmatus vastata taotlusele läbi vaadata tema otsus mitte lubada kandidaati kahes valikumenetluses järgmisse etappi juhtimiskogemuse puudumise tõttu