Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Forvaltningsorganet for Forsknings (REA's) beslutning om at betragte visse udgifter til interne konsulenter som ikkestøtteberettigede i forbindelse med en tilskudsaftale om finansiering af DARIUS-projektet under det syvende rammeprogram for forskning (RP7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.