Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) undladelse af at afbøde risikoen for interessekonflikter, da den — med begrænsninger — godkendte dens administrerende direktørs anmodning om at "gå gennem svingdøren" og blive administrerende direktør (CEO) for Finansmarkedssammenslutningen i Europa (AFME), en lobbyorganisation for den finansielle sektor

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.