Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Europa-Parlamentets manglende besvarelse af en anmodning om en fornyet vurdering af Parlamentets beslutning om ikke at give en kandidat adgang til den næste fase i to udvælgelsesprocedurer på grund af manglende ledelseserfaring