Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Neposkytování průběžných informací Evropskou komisí stěžovateli o zpracování jeho stížnosti na nesplnění povinnosti vůči Lucembursku – CHAP(2014)03882 a EU Pilot 7478/15/EMPL

Kaebuse esitajale tema rikkumiskaebuse Luxembourg - CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL menetlemise olekust teatamata jätmine Euroopa Komisjoni poolt.