Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Nezajištění minimalizace rizika střetu zájmů Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), když schválil (s omezeními) žádost svého výkonného ředitele ohledně možnosti využít efektu „otáčivých dveří“ a přijmout pozici generálního ředitele Asociace finančních trhů v Evropě (AFME), což je lobbistická organizace ve finančním odvětví

The failure of the European Banking Authority (EBA) to mitigate the risks of conflicts of interest when it approved, with restrictions, the request from its Executive Director to  ‘go through the revolving door’ to become Chief Executive Officer (CEO) of the Association for Financial Markets in Europe (AFME), a lobby organisation for the financial industry.