Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Komise na korespondenci týkající se stížnosti na francouzské orgány pro nesplnění povinnosti v souvislosti s prováděním regionálního programu pro oblast Nord‐Pas de Calais na období 2014–2020 (CHAP(2018)02238)