Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Komise na korespondenci týkající se stížnosti na francouzské orgány pro nesplnění povinnosti v souvislosti s prováděním regionálního programu pro oblast Nord‐Pas de Calais na období 2014–2020 (CHAP(2018)02238)