Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писма, в които се изразява загриженост относно разрушаването на училищна сграда в контекста на финансиран от ЕС проект в Кипър