Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Комисията и отказът й да удължи финансирането на докторант, който е трябвало да прекъсне научните си изследвания поради пандемията от COVID-19