Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Комисията и твърдение за недостатъчни мерки, предприети за облекчаване на положението на стипендиантите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ по време на кризата, свързана с COVID-19