Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Непредоставяне от страна на Европейската служба за външна дейност на отговор на искане за възстановяване на разходи за командировки, които са били неправомерно изплатени на лице със същото име