Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ombudsmannen utfärdar riktlinjer till EU-förvaltningen om användningen av EU:s officiella språk

Ombudsmannen har offentliggjort rekommendationer till EU-förvaltningen om användningen av EU:s officiella språk vid kommunikation med allmänheten.

EU har åtagit sig att respektera och skydda den språkliga mångfalden. Tillämpningen av principen om flerspråkighet har en avgörande betydelse för förbindelserna mellan EU och dess medborgare. Dessa praktiska rekommendationer syftar till att harmonisera detta åtagande med administrativ effektivitet och budgetbegränsningar.

Rekommendationerna ger vägledning om hur och när man ska kommunicera på vilka språk, och om vilka allmänna praktiska åtgärder som ska vidtas. Rekommendationerna utarbetades efter ett offentligt samråd 2018. De färdigställdes efter ett samråd med övriga EU-institutioner under 2019.