Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ombudsman vydáva usmernenia pre administratívu EÚ k používaniu úradných jazykov EÚ

Ombudsman vydal súbor odporúčaní pre administratívu EÚ k používaniu úradných jazykov EÚ pri komunikácii s verejnosťou.

EÚ sa zaviazala rešpektovať a zabezpečovať jazykovú rozmanitosť. Uplatňovanie zásady viacjazyčnosti má zásadný význam pre vzťahy medzi EÚ a jej občanmi. Účelom týchto praktických usmernení je zosúladiť tento záväzok s administratívnou efektívnosťou a rozpočtovými obmedzeniami.

V odporúčaniach sa poskytujú usmernenia o tom, ako a kedy komunikovať v jednotlivých jazykoch a aké všeobecné praktické kroky treba zaviesť. Vypracované boli v nadväznosti na verejnú konzultáciu z roku 2018 a ich konečná verzia bola pripravená po konzultácii s ďalšími inštitúciami EÚ z roku 2019.