Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje wytyczne dla unijnych organów administracji dotyczące używania języków urzędowych UE

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowała zbiór zaleceń dla unijnych organów administracji w sprawie używania języków urzędowych UE w komunikacji ze społeczeństwem.

UE wykazuje zaangażowanie na rzecz poszanowania i ochrony różnorodności językowej. Stosowanie zasady wielojęzyczności ma fundamentalne znaczenie dla stosunków między UE a jej obywatelami. Celem tych praktycznych zaleceń jest znalezienie równowagi między wspomnianym zaangażowaniem UE a efektywnością jej administracji i ograniczeniami budżetowymi.

Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące sposobu, czasu i języków komunikacji oraz odnośnych ogólnych środków praktycznych. Zostały sformułowane po konsultacjach publicznych w 2018 r. i sfinalizowane po konsultacji z innymi instytucjami UE w 2019 r.