Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

De Ombudsman reikt het EU-bestuur richtsnoeren aan voor het gebruik van de officiële talen van de EU

De Ombudsman heeft een reeks aanbevelingen aan het EU-bestuur gepubliceerd over het gebruik van de officiële talen van de EU bij de communicatie met het publiek.

De EU zet zich ervoor in taalkundige verscheidenheid te eerbiedigen en te waarborgen. De toepassing van het beginsel van meertaligheid is van het allergrootste belang voor de betrekkingen tussen de EU en haar burgers. Deze praktische aanbevelingen zijn bedoeld om deze inzet te verenigen met administratieve efficiëntie en budgettaire beperkingen.

In de aanbevelingen wordt aangegeven hoe en wanneer de communicatie kan verlopen in welke talen en welke algemene praktische maatregelen kunnen worden genomen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld na een openbare raadpleging in 2018 en definitief vastgesteld na overleg met andere instellingen van de EU in 2019.