Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

L-Ombudsman joħroġ linji gwida għall-amministrazzjoni tal-UE dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE

L-Ombudsman ippubblika sett ta’ rakkomandazzjonijiet lill-amministrazzjoni tal-UE dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE fil-komunikazzjoni mal-pubbliku.

L-UE hija impenjata li tirrispetta u tissalvagwardja d-diversità lingwistika. L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-multilingwiżmu hija ta’ importanza kbira għar-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet prattiċi għandhom l-għan li jirrikonċiljaw dan l-impenn b’effiċjenza amministrattiva u restrizzjonijiet baġitarji.

Ir-rakkomandazzjonijiet jagħtu gwida dwar kif u meta wieħed għandu jikkomunika b’liema lingwi, u x’passi prattiċi ġenerali għandhom jittieħdu. Dawn ġew imfassla wara konsultazzjoni pubblika fl-2018, u ġew iffinalizzati wara konsultazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħrajn tal-UE fl-2019.