Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Eiropas Ombuds izdod pamatnostādnes ES pārvaldes iestādēm par ES oficiālo valodu lietošanu

Eiropas Ombuds ir publicējis ieteikumu kopumu ES pārvaldes iestādēm par ES oficiālo valodu lietošanu saziņā ar sabiedrību.

ES ir apņēmusies cienīt un aizsargāt valodu daudzveidību. Daudzvalodības principa piemērošanai ir ārkārtīgi svarīga nozīme attiecībās starp ES un tās iedzīvotājiem. Šo praktisko ieteikumu mērķis ir saskaņot šo apņemšanos ar administratīvo efektivitāti un budžeta ierobežojumiem.

Ieteikumos ir sniegtas norādes par to, kā, kad un kurās valodās būtu jāsazinās un kādi vispārēji praktiski pasākumi jāīsteno. Tie ir izstrādāti pēc sabiedriskās apspriešanas 2018. gadā un pabeigti pēc apspriešanās ar citām ES iestādēm 2019. gadā.