Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Izdane su smjernice Ombudsmana za administraciju Europske unije o upotrebi službenih jezika EU-a

Ombudsman je objavio skup preporuka za administraciju Europske unije u pogledu upotrebe službenih jezika EU-a pri kontaktima s javnošću.

Europska unija predana je poštovanju i očuvanju jezične raznolikosti. Primjenjivanje načela višejezičnosti presudno je za odnose između EU-a i njegovih građana. Ove su praktične preporuke izdane kako bi se predanost tom cilju uskladila s postizanjem administrativne učinkovitosti i proračunskim ograničenjima.

Preporuke pružaju smjernice o tome kako i kada komunicirati na pojedinim jezicima i koje opće praktične korake treba poduzeti. Sastavljene su nakon javne rasprave 2018. i dovršene nakon savjetovanja s drugim institucijama EU-a 2019.