Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ombudsman väljastab ELi haldusasutustele suunised ELi ametlike keelte kasutamise kohta

Ombudsman avaldas ELi haldusasutustele rea soovitusi, kuidas kasutada ELi ametlikke keeli üldsusega suhtlemisel.

EL on võtnud kohustuse austada ja kaitsta keelelist mitmekesisust. Mitmekeelsuse põhimõte on ELi ja tema kodanike vahelistes suhetes äärmiselt oluline. Nende praktiliste soovituste eesmärk on ühitada see kohustus haldustõhususe ja eelarvepiirangutega.

Soovitustes antakse juhiseid, kuidas, millal ja mis keeltes suhelda ning milliseid praktilisi üldmeetmeid võtta. Soovitused koostati 2018. aastal toimunud avaliku konsultatsiooni järel ja vormistati pärast konsulteerimist teiste ELi institutsioonidega 2019. aastal.