Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ombudsmanden udsteder retningslinjer til EU's administration om brugen af officielle EU-sprog

Ombudsmanden har offentliggjort en række henstillinger til EU's administration om brugen af officielle EU-sprog i kommunikationen med offentligheden.

EU er forpligtet til at respektere og bevare den sproglige mangfoldighed. Overholdelse af princippet om flersprogethed er af største betydning for relationerne mellem EU og dets borgere. Disse praktiske henstillinger har til formål at forene denne forpligtelse med administrativ effektivitet og budgetmæssige begrænsninger.

Henstillingerne indeholder retningslinjer for, hvordan og hvornår der bør kommunikeres på hvilke sprog, og hvilke generelle praktiske foranstaltninger der bør iværksættes. De er udarbejdet efter en offentlig høring i 2018 og afsluttet efter en høring af andre EU-institutioner i 2019.