Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Омбудсманът издава насоки за администрацията на ЕС относно използването на официалните езици на ЕС

Омбудсманът публикува набор от препоръки към администрацията на ЕС относно използването на официалните езици на ЕС при комуникацията с обществеността.

ЕС е ангажиран със зачитането и опазването на езиковото многообразие. Прилагането на принципа на многоезичието е от първостепенно значение за отношенията между ЕС и неговите граждани. Настоящите практически препоръки имат за цел да съчетаят този ангажимент с административната ефективност и бюджетните ограничения.

В препоръките се дават насоки за това как, кога и на кои езици да се общува и какви общи практически мерки да се въведат. Те са изготвени след публична консултация през 2018 г. и финализирани след консултация с други институции на ЕС през 2019 г.