Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Råd, klagomål och undersökningar under 2017

Råd, klagomål och undersökningar under 2017
15 837 personer fick hjälp av Europeiska ombudsmannen 2017
12 521 råd lämnades via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats
2 181 klagomål hanterades under 2017
1 135 förfrågningar om information besvarades av ombudsmannen
447 undersökningar inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017
433 undersökningar inleddes till följd av klagomål
14 undersökningar inleddes på eget initiativ
363 undersökningar avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017
348 undersökningar till följd av klagomål avslutades
15 undersökningar på eget initiativ avslutades