Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2020

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2020

Insyn och ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

97

25 %

Servicekultur

95

24 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

67

17 %

Respekt för processuella rättigheter

59

15 %

Rekrytering

51

13 %

God förvaltning i personalfrågor

42

11 %

Respekt för grundläggande rättigheter

38

10 %

Sund ekonomisk förvaltning

24

6 %

Övrigt

11

3 %

Etik

10

3 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

7

2 %

Visselblåsning

3

1 %

Anm: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.