Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Odziv EU na izbruh bolezni covid-19

Odziv EU na izbruh bolezni covid-19: primeri ukrepov, ki jih je sprejela uprava EU

Države članice se s krizo spopadajo na nacionalni ravni in na ravni EU. Na ravni EU ministri držav članic v Svetu skupaj s poslanci Evropskega parlamenta odločajo o skupnih ukrepih. Med temi je tudi odločitev o sprostitvi sredstev EU za okrepitev zdravstvenih sistemov.

EVROPSKA KOMISIJA

Usklajuje skupni odziv EU in podpira nacionalne politike.

Primeri:

  • javno naročanje zdravstvene opreme,
  • prilagajanje proračuna EU,
  • repatriacija državljanov,
  • podpora raziskavam.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

Spremlja širjenje bolezni covid-19 in svetuje državam članicam in Komisiji.

EVROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE

Podpira države članice in industrijo pri odpravljanju pomanjkanja sredstev za razkuževanje.

EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

Preverja, ali so cepiva in načini zdravljenja varni in učinkoviti, ter daje industriji napotke o opravljanju testiranj.

EUROPOL

Spremlja nova kazniva dejanja, ki izkoriščajo krizo zaradi bolezni covid-19, in opozarja nanje.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

Izvaja ukrepe monetarne politike v podporo gospodarstvu euroobmočja.

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

Finančno podpira mala in srednja podjetja.