Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017
Zadeve, ki jih rešila institucija sama, dosežena rešitev ali delna rešitev 166 45,7 %
Brez ugotovljenih nepravilnosti 164 45,2 %
Nadaljnja preiskava ni upravičena 27 7,4 %
Ugotovljene nepravilnosti 24 6,6 %
Drugo 11 3,0 %
Opomba: V nekaterih zadevah je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.