Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017
Preglednost/odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov) 75 20,6 %
Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in pravočasnost) 61 16,8 %
Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravice do izjave) 60 16,5 %
Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev) 49 13,5 %
Spoštovanje temeljnih pravic 44 12,1 %
Zaposlovanje 43 11,8 %
Dobro upravljanje težav v zvezi z zaposlenimi EU 38 10,5 %
Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU) 23 6,3 %
Drugo 16 4,4 %
Etičnost 13 3,6 %
Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU 7 1,9 %
Opomba: V nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.