Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2020

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2020

Preglednost in odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov)

97

25 %

Kultura storitev

95

24 %

Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev)

67

17 %

Spoštovanje postopkovnih pravic

59

15 %

Zaposlovanje

51

13 %

Dobro upravljanje težav v zvezi z osebjem

42

11 %

Spoštovanje temeljnih pravic

38

10 %

Dobro finančno poslovodenje

24

6 %

Drugo

11

3 %

Etičnost

10

3 %

Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU

7

2 %

Prijavljanje nepravilnosti

3

1 %

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več predmetov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.