Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Reakcia EÚ na COVID-19

Reakcia EÚ na COVID-19 – Príklady opatrení prijatých EÚ

Členské štáty riešia túto krízu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Na úrovni EÚ národní ministri v Rade spoločne s poslancami Európskeho parlamentu rozhodujú o spoločných opatreniach. Patrí k nim mobilizácia finančných prostriedkov EÚ na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti.

EURÓPSKA KOMISIA

Koordinuje spoločnú reakciu EÚ a podporuje vnútroštátne politiky.

Príklady:

  • obstarávanie zdravotníckeho vybavenia
  • flexibilita rozpočtu EÚ
  • repatriácia občanov
  • podpora výskumu

EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

Monitoruje šírenie ochorenia COVID-19 a poskytuje poradenstvo členským štátom a Komisii.

EURÓPSKA CHEMICKÁ AGENTÚRA

Pomáha členským štátom a priemyslu pri riešení nedostatku dezinfekčných prostriedkov.

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE LIEKY

Kontroluje bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok a liekov a poskytuje priemyslu usmernenia k spôsobu testovania.

EUROPOL

Monitoruje nové druhy trestnej činnosti zneužívajúce krízu súvisiacu s ochorením COVID-19 a varuje pred nimi.

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Prijíma opatrenia menovej politiky na podporu hospodárstva eurozóny.

EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

Poskytuje finančnú podporu malým a stredným podnikom.