Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Prístup verejnosti k dokumentom EÚ a úloha európskeho ombudsmana

Vo vývojovom diagrame sú stručne uvedené kroky, ktoré treba dodržať:
  • Požiadať inštitúciu EÚ o dokument
  • V prípade zamietnutia prístupu môžete požiadať inštitúciu o prehodnotenie jej rozhodnutia (tzv. opakovaná žiadosť)
  • V prípade opätovného zamietnutia alebo nedodržania lehoty sa môžete sťažovať ombudsmanovi