Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Trvanie vyšetrovania vecí, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2017

Trvanie vyšetrovania vecí, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2017 (v priemere menej ako 9 mesiacov)

32 %

vecí uzatvorených do 3 mesiacov

48 %

vecí uzatvorených od 3 do 12 mesiacov

5 %

vecí uzatvorených od 12 do 18 mesiacov

15 %

vecí uzatvorených po viac ako 18 mesiacoch[1]

 

[1] Niektoré zložité veci si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a príslušnou inštitúciou. Od nových vykonávacích opatrení sa očakáva skrátenie vyšetrovaní.