Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2020 uzavrela

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2020 uzavrela

Transparentnosť/zodpovednosť (napr. prístup k informáciám a dokumentom)

97

25 %

Kultúra služieb

95

24 %

Správne uplatňovanie voľného uváženia (vrátane konaní o porušení povinnosti)

67

17 %

Dodržiavanie procesných práv

59

15 %

Nábor

51

13 %

Dobré riadenie otázok ľudských zdrojov

42

11 %

Rešpektovanie základných práv

38

10 %

Riadne finančné hospodárenie

24

6 %

Iné

11

3 %

Etika

10

3 %

Účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ

7

2 %

Oznamovanie nekalých praktík

3

1 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvomi alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.