Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017
Transparență/responsabilitate (de exemplu, accesul la informații și la documente) 75 20,6 %
Cultura serviciului (de exemplu, accesibilitatea pentru cetățeni, limbile folosite și promptitudinea) 61 16,8 %
Respectarea drepturilor procedurale (de exemplu, dreptul de a fi ascultat) 60 16,5 %
Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor) 49 13,5 %
Respectarea drepturilor fundamentale 44 12,1 %
Recrutarea 43 11,8 %
Buna gestionare a aspectelor legate de personalul UE 38 10,5 %
Buna gestiune financiară (de exemplu, în privința unor proceduri de ofertare, granturi și contracte la nivelul UE) 23 6,3 %
Altele 16 4,4 %
Etică 13 3,6 %
Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE 7 1,9 %
Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentelor de mai sus depășește 100 %.