Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Transparență/responsabilitate (de exemplu, accesul la informații și la documente)

75

20,6 %

Cultura serviciului (de exemplu, accesibilitatea pentru cetățeni, limbile folosite și promptitudinea)

61

16,8 %

Respectarea drepturilor procedurale (de exemplu, dreptul de a fi ascultat)

60

16,5 %

Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor)

49

13,5 %

Respectarea drepturilor fundamentale

44

12,1 %

Recrutarea

43

11,8 %

Buna gestionare a aspectelor legate de personalul UE

38

10,5 %

Buna gestiune financiară (de exemplu, în privința unor proceduri de ofertare, granturi și contracte la nivelul UE)

23

6,3 %

Altele

16

4,4 %

Etică

13

3,6 %

Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE

7

1,9 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentelor de mai sus depășește 100 %.