Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2020

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2020

Transparență și asumare a răspunderii (de exemplu, accesul la informații și la documente)

97

25 %

Cultura serviciului

95

24 %

Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor)

67

17 %

Respectarea drepturilor procedurale

59

15 %

Recrutarea

51

13 %

Buna gestionare a aspectelor legate de personal

42

11 %

Respectarea drepturilor fundamentale

38

10 %

Buna gestiune financiară

24

6 %

Altele

11

3 %

Etica

10

3 %

Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE

7

2 %

Avertizare în interes public

3

1 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.