Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Reakcja UE na COVID-19

Reakcja UE na COVID-19 / Przykłady działań podjętych przez UE

Państwa członkowskie radzą sobie z kryzysem na szczeblu krajowym i na szczeblu UE. Na szczeblu UE, ministrowie krajowi w Radzie podejmują wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego decyzje w sprawie wspólnych środków. Obejmują one mobilizację funduszy UE w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

KOMISJA EUROPEJSKA

Kooordynuje wspólną reakcję UE i wspiera politykę krajową.

Przykłady:

  • Zamówienia na sprzęt medyczny
  • Elastyczność budżetu UE
  • Repatriacja obywateli
  • Wspieranie badań

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

Podejmuje środki polityki pieniężnej w celu wspierania gospodarki strefy euro.

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Wsparcie finansowe dla MŚP.

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

Monitoruje rozprzestrzenianie się COVID-19, udziela porad państwom członkowskim i Komisji.

EUROPEJSKA AGENCJA CHEMIKALIÓW

Wspiera państwa członkowskie i przemysł w rozwiązywaniu problemu niedoboru środków dezynfekujących.

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

Sprawdza, czy szczepionki i terapie są bezpieczne i skuteczne, i udziela przemysłowi wskazówek, jak je przetestować.

EUROPOL

Monitoruje i ostrzega o nowych przestępstwach wykorzystujących kryzys COVID-19.